Rubriky
Adresa

BD Padesátka – Jaroměř
5. Května 545
Jaroměř – Jakubské předměstí
551 01
e-mail: bdpadesatka@seznam.cz

Archive for Únor 2015

Pozvánka na členskou schůzi BD Padesátka dne 9. března 2015 (pondělí)

Zveme členy bytového družstva na na členskou schůzi Bytového družstva Padesátka – Jaroměř, 5.května 545 – právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr. Vložka 926, IČO: 25946358.

Schůze se uskuteční ve společných prostorách sušárny v pondělí dne 9. března 2015

Program:
1. Prezentace přítomných od 17.15 hod
– zahájení jednání členské schůze v 17.30 hod.
2. Hospodaření BD v r.2014
3. Byt č. 1 – překročení dB hluku, řešení na RM a KHS v HK
4. Chod BD Padesátka – Co nás čeká v r.2015 (práce, finanční náklady)
a) NÁVRH oplocení od firmy Solar
b) Funkce domovníka + Dozorce výtahu + Zajištění úklidu v domě, před domem
c) Dle návrhu přítomných

V případě Vaši neúčasti pověřte svého záctupce plnou mocí s právem hlasování na této členské schůzi dle zákona č.89/2012 Sb. D112, odd. 1 §441 a Stanov BD – článek 22 bod 4. (Zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů §240 – 0bchodní zákoník byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1.1.2014.
V Jaroměři dne 24.02.2015