Rubriky
Adresa

BD Padesátka – Jaroměř
5. Května 545
Jaroměř – Jakubské předměstí
551 01
e-mail: bdpadesatka@seznam.cz

Členské schůze

Zápis z jednání členské schůze ze dne 9. 3. 2015

Zápis z jednání členské schůze ze dne 9. 3. 2015 je k dispozici k prohlédnutí (ke stažení) ve formátu PDF zde:

1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana, 5. strana

 

Pozvánka na členskou schůzi BD Padesátka dne 9. března 2015 (pondělí)

Zveme členy bytového družstva na na členskou schůzi Bytového družstva Padesátka – Jaroměř, 5.května 545 – právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr. Vložka 926, IČO: 25946358.

Schůze se uskuteční ve společných prostorách sušárny v pondělí dne 9. března 2015

Program:
1. Prezentace přítomných od 17.15 hod
– zahájení jednání členské schůze v 17.30 hod.
2. Hospodaření BD v r.2014
3. Byt č. 1 – překročení dB hluku, řešení na RM a KHS v HK
4. Chod BD Padesátka – Co nás čeká v r.2015 (práce, finanční náklady)
a) NÁVRH oplocení od firmy Solar
b) Funkce domovníka + Dozorce výtahu + Zajištění úklidu v domě, před domem
c) Dle návrhu přítomných

V případě Vaši neúčasti pověřte svého záctupce plnou mocí s právem hlasování na této členské schůzi dle zákona č.89/2012 Sb. D112, odd. 1 §441 a Stanov BD – článek 22 bod 4. (Zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů §240 – 0bchodní zákoník byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1.1.2014.
V Jaroměři dne 24.02.2015

 

Pozvánka na členskou schůzi BD Padesátka dne 23. září 2014 (úterý)

Zveme členy bytového družstva na na členskou schůzi Bytového družstva Padesátka – Jaroměř, 5.května 545 – právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr. Vložka 926, IČO: 25946358

 

Program členské schůze:

1. Prezentace přítomných od 17.45 hod

– Zahájení jednání členské schůze v 18.00 hod.

2. Stanovy BD – schválení změny a úpravy ve stanovách,

 

Na této členské schůzi bude přítomna notářka paní Mgr. Randusová z Jaroměře.

Ve smyslu nové legislativy musí bytová družstva přizpůsobit své stanovy zákonu o obchodních korporacích a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb., nejpozději do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona. Z hlediska zcela nové podrobné úpravy záležitostí bytového družstva je potřebné, aby družstvo přizpůsobilo celkově své stanovy a podřídilo se tak ZOK jako celku (ve všech záležitostech a ve smyslu § 777 odst. 5).Mezi nimiž je i povinnost zřídit bytovému družstvu internetové stránky.

Proto také pro bytová družstva platí ustanovení § 777 odst.1 zákona o obchodních korporacích a ustanovení § 777 odst.2 o povinnosti přizpůsobit stanovy do 6 měsíců ode dne nabytí zákona o obchodních korporacích nové právní úpravě tj. do 30.6.2014.

Z uvedeného je patrné, že je nezbytné dosavadní stanovy družstva posoudit za účasti osoby notáře či advokáta a připravit změny, jimiž budou stanovy přizpůsobeny nové právní úpravě.

Změny stanov družstva mohou být schvalovány jedině za účasti notáře (shodně jako dosud). Novinkou je, že lze dojednat s notářem, aby  provedl příslušné zápisy ve veřejném rejstříku, mění-li se zapisované skutečnosti.

V případě Vaši neúčasti pověřte svého zástupce plnou mocí s právem hlasování na této členské schůzidle zákona č.89/2012 Sb.Díl2, oddíl 1 §441 a Stanov BD – článek 22 bod 4. ( Zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů §240 – Obchodní zákoník byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1.1.2014.

V Jaroměři dne 28.07.2014 Elena Nová

Pozvánka na členskou schůzi ve formátu PDF je k dispozici ke stažení zde.